Контакт
За повеќе информации контактирајте не на следните броеви или преку нашата електронска пошта.
02 2650547
Индира Ганди 11 Шуто Оризари, Скопје
Контактирајте не преку нашата контакт форма.

Листа на контакт персонал на затворот поделен по сектори.
Инструкторски сектор
Лице за контакт: Трајче Трајкоски
Е-маил trajce.trajskoski@gmail.com