Законски и подзаконски акти
ЈАВЕН ПОВИК

ЈАВЕН ПОВИК за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад

Јавен повик за отпад – објава (1)ИНСТРУКЦИИ-ПО-ЈАВЕН-ПОВИК (1)пописни листи 2022 (1)

На следниот линк може да го разгледате целиот документ.