ИЗВЕСТУВАЊА

На ден 07.06.2022 година во 14,00 часот во Градска кафеана ДВОР Скопје одржан е работен состанок за избор на лица заради утврдување на предлози за помилување на осудени лица по повод Одлуката на Претседателот на Република Северна Македонија бр.616/1 од 01.06.2022 година за давање на помилување на поименично определени лица по повод 2-ри Август во организација на КПУ ЗАТВОР СКОПЈЕ Скопје, на кој учествуваа 28 лица.